รีวิวโครงการที่บริษัท ทรี บี เอส ได้ทำ ผ่านสื่อ Youtube 

 

คิด.เรื่อง.อยู่ Ep.156 - รีวิวบ้านเดี่ยว Bliss by The Grand พระราม 2

 
 

The Excel Groove Lasal Soi 52
 
 

The Excel Groove Hybrid Lasal Soi 8